?

Log in

You don't hear what i'm saying, do you? [entries|archive|friends|userinfo]
Henderik-Jan de tuinman

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Sep. 26th, 2006|10:12 pm]
Henderik-Jan de tuinman


Eigenlijk,
bevalt Amsterdam mij wel. Een fijn stadje, dat is het!
...ennn nog maar een paar jaar, dan ben ik fysio. haha
link3 comments|post comment

:) [Aug. 30th, 2006|03:30 pm]
Henderik-Jan de tuinman
Gevonden!
link2 comments|post comment

jaahaa [Jul. 5th, 2005|06:19 pm]
Henderik-Jan de tuinman
In oktober is Jamiroquai in Nederland.
EN IK BEN ERBIJJJJJJJJ!!!
link2 comments|post comment

(no subject) [Jan. 30th, 2005|04:53 pm]
Henderik-Jan de tuinman
geen zin om te leren


Read more...Collapse )


Wens me gelukkig in de toetsweek!
heel hartelijk dank, <3
link7 comments|post comment

(no subject) [Jan. 22nd, 2005|06:16 pm]
Henderik-Jan de tuinman
helloo,

mijn broerje ging gister voor het eerst écht uit, hij was er helemaal trots op. Hij sprak met een verblinde glimlach in zijn nog niet helemaal nuchtere staat. Ghh, soms is mijn broertje nog best leuk, ze worden groot

iig, deze week heb ik genoten van nieuwe mensen, nieuwe culturen en nieuwe gewoonten en ja, dat is nooit negatief als het je een goed gevoel heeft gegeven.

Cheerio.
linkpost comment

(no subject) [Jan. 9th, 2005|05:04 pm]
Henderik-Jan de tuinman
ik hou niet van leuke jongens die ver weg wonen.
link4 comments|post comment

(no subject) [Dec. 30th, 2004|06:03 pm]
Henderik-Jan de tuinman

DE BESTE WENSEN!!!!!!!!!
alvast
link3 comments|post comment

(no subject) [Dec. 10th, 2004|12:26 am]
Henderik-Jan de tuinman
De belangrijke telefoontjes komen niet.
Morgen heb ik mijn presenatie van deze prestatieweek, ik ben benieuwd hoe het presenteren verloopt aangezien ik er oh-zo dol op ben. Het gaat, jawel, over het gedrag van de mantelbaviaan, u-hu. ze zijn gek, echt waar. :x Wish me luck!
link1 comment|post comment

(no subject) [Nov. 23rd, 2004|04:30 pm]
Henderik-Jan de tuinman
ik ben in de wolken.
link1 comment|post comment

W e e k e n d [Nov. 14th, 2004|06:18 pm]
Henderik-Jan de tuinman
Wat een heerlijk weekend. Vrijdag generale reptitie van turnen. Zaterdag dus de uitvoering, zo gezellig met je eigen clubbie eten etc. 1keer in de 2jaar is het altijd zo gezellig. Die avond uit met wat vrienden, ontiegelijk leuke jongen leren kennen. (Y) beetje jammer dat hij zo ver woont, in Weeps namelijk. Vandaag wezen zwemmen met 2lieftallig vriendinnen, wat fijn. Ik hou het kort. xxx
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]